Disclaimer

Iedere bezoeker, die toegang heeft tot de websites van Dogsbusiness en deze websites raadpleegt – voor welke doeleinden ook – stemt in met het onderstaande Disclaimer:

Aan e-mails kunnen geen rechten worden ontleend. Om enige uitlating gedaan in e-mails officieel en rechtens afdwingbaar te maken, is een papieren document en handtekening benodigd. E-mails kunnen vertrouwelijke en persoonlijke informatie bevatten. We verzoeken u deze informatie niet te kopiëren, distribueren of anderszins te vervreemden. Indien u niet de bedoelde geadresseerde van een e-mail bent (of een e-mail bij vergissing heeft ontvangen) verzoeken we u dit op kortst mogelijke termijn aan de verzender kenbaar te maken en de betreffende email te verwijderen van uw systeem. Dogsbusiness accepteert geen aansprakelijkheid voor schade die gerelateerd is aan gegevens en/of documenten welke per e-mail worden verzonden.

Dogsbusiness en Carnimix verzamelt uitsluitend persoonsgebonden informatie van bezoekers en bedrijven op vrijwillige basis. Het gaat dan bijvoorbeeld om namen, adressen, e-mailadressen, demografische gegevens en informatie over eventuele andere activiteiten. De keuze om persoonsgebonden informatie te verstrekken is aan u, de bezoeker. Wij verzamelen persoonsgebonden informatie zodat wij kunnen reageren op uw vragen en opmerkingen of om brochures en andere informatie over onze producten en bedrijf toe te sturen. Persoonsgegevens worden uitsluitend door ons gebruikt en niet aan derden ter beschikking gesteld.

Al onze Biologische kruiden, fruit en vleesproducten zijn geschikt voor de meeste honden en katten, zij komen alle in de natuur voor. De kruiden en producten van Dogsbusiness worden op eigen risico’s genomen en/of gebruikt. De informatie bij de producten en kruiden mix is enkel ter informatie en is bedoeld als advies of als gebruikshandleiding. De informatie op deze site vervangt niet het advies van een arts of apotheker. Raadpleeg bij ziekte, twijfel of gebruik van geneesmiddelen in combinatie, steeds uw gespecialiseerde dierenarts.

Disclaimer website;

Dogsbusiness besteedt bij het verzamelen van de gegevens en informatie op de websites veel aandacht aan de juistheid en volledigheid van deze informatie. Desalniettemin is het mogelijk dat er in de websites van Dogsbusiness onjuistheden en onvolkomenheden voorkomen. Heeft u opmerkingen en/of onjuistheden in de site ontdekt? Geef het a.u.b. Per mail door. Zodat we erna kunnen kijken en/of veranderen.

Dogsbusiness aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken, verspreiden van deze gegevens en informatie of gebruik en/of eten van de producten. Dogsbusiness aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies, gederfde winst of gederfde levensvreugde welke voortkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken of gebruik van onze producten. Het downloaden van gegevens en informatie, wat niet toegestaan is, geschiedt geheel voor eigen risico van de bezoeker. De website van Dogsbusiness is auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van deze site in strijd met de auteurswet en andere toepasselijke wetten en regelingen is niet toegestaan, Auteurswet, geschriftenbescherming (art. 10 lid 1 sub 1).